Facebook YouTube Twitter RSS

Muzeul de Istorie Paul Păltănea Galati, vernisaj miercuri, 14.10.2015, ora 12.00, ION T. DRAGOMIR – SECVENȚE ARHEOLOGICEION T. DRAGOMIR – SECVENȚE ARHEOLOGICE Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi vă
invitămiercuri, 14 octombrie 2015, ora 1200, la vernisajul expoziţiei: „IONT.
DRAGOMIR – SECVENȚE ARHEOLOGICE”.
Ion T. Dragomir a întreprins de-a lungul carierei sale cercetăriîn mai multe
situri/staţiuni arheologice, dintre care menţionăm: Galaţi,Băneasa, Largu, Smârdan,
Suceveni, Lişcoteanca, Tămăşeni, Puricani, Smulţi,Bereşti, Barboşi, Enisala, etc.
Rezultatele au fost făcute publice şi înstrăinătate, cu ocazia sesiunilor de
comunicări şi a congreselor la care aparticipat.

image description

image description

Pentru a-i cinstimemoria trebuie să spunem că, pe lângă faptul că a publicat mare
parte dinrezultatele muncii sale, noi, cei care astăzi avem ocazia să
accesămmaterialele sale, putem afirma că munca depusă de Ion. T. Dragomir a
fostrealizată cu acribie, fiind evidentă atenţia pe care a acordat-o chiar
şiartefactelor de mici dimensiuni. Mai mult decât atât, însemnările sale sunt unbun
exemplu al profesionalismului cu care și-a desfăşurat activitatea. (muzeograf Adrian
Adamescu)
Lui Ion T. Dragomir, considerat părintele muzeografiei ştiinţifice gălăţene, îi
datorămdescoperirea unui bogat material arheologic, printre care şi artefactele
carefac obiectul acestei expoziții. Prima sală este concentrată pe
descoperirilearheologice din două mari situri eneolitice din sud-estul Moldovei.
Este vorbadespre aspectul cultural Stoicani-Aldenidin așezarea de la Suceveni
șidescoperirile din așezarea cucuteniană de la Berești. Totodată, vizitatorul poate
admirao serie de planuri și carnete de șantier realizate de către Ion T.Dragomir.
Sala a doua este dedicată descoperirilor aparținând Epocii Bronzului și Primei Epoci
a Fierului, bunuri culturale identificate princulturile Noua, Babadag şi Fenomenul
Basarabi. Vizitatorul esteinvitat să descopere artefacte din siturile arheologice de
la Cavadinești, Suceveni și Lunca.Ultima sală prezintă descoperirile din situl
arheologic de la Tirighina- Barboși (Galați), Enisala (Tulcea), Largu și Bălteni
(Buzău).
Evenimentulse va desfășura la secția Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați din
str.Domnească, nr. 25.