Facebook YouTube Twitter RSS

Muzeul de Istorie Paul Paltanea Galati, lansare de carte, joi, 10.12.2015, ora 15, la Casa Cuza VodaLANSARE DE CARTE:

Hortensia-Papadat-Bengescu22

O MIE DE ANI ÎN O SUTĂ UNAENIGME O VARĂ CE NU MAI APUNE Muzeulde Istorie „Paul
Păltănea” Galați vă invită joi, 10 decembrie 2015, ora 1500,la evenimentul cultural
prilejuit de lansarea cărților: O MIE DE ANI ÎN O SUTĂ UNA ENIGME,autori Nicoleta şi
Radu Sergiu Ruba şi O VARĂ CE NU MAI APUNE, autor RaduSergiu Ruba. Oriunde se
hotărăşte să apară,enigma îl pune pe om pe gânduri. Deoarece, oricare i-ar fi
încarnarea, dincolode aparenţa ei, începe labirintul necunoscutului, e probabil să
se iveascăputeri ascunse, energii neînchipuite, fiinţe şi lumini din alte lumi.
(Nicoleta și Radu Sergiu Ruba – „Omie de ani în o sută una enigme”) Forța evocatoare
și talentulconfesiv fac din O vară ce nu mai apune pașaportul spre ținuturi și
oameni dinalt loc și din alt secol. Radu Sergiu Ruba scrie despre șaradele vieții,
desprefarsele, descompunerile și recompunerile ei. Prozele lui stau la
confluențadintre istorie, geografie și biografie. Le citești cu emoția elevului
care, pevremuri, aștepta ca soarele să prindă în raza lui picătura de
cernealăsuspendată în vârful peniței. (Radu Paraschivescu – „O vară ce nu mai
apune”) Evenimentulse va desfăşura la Muzeul„Casa Cuza Vodă”, secţie a Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.