Facebook YouTube Twitter RSS

Muzeul de Istorie Paul Paltanea Galati, expunere 19.02.2016, ora 13.00, “SFÂRŞITUL DOMNIEI LUI AL. I. CUZA. UN NOU ÎNCEPUT PENTRU STATUL ROMÂN MODERN”SFÂRŞITULDOMNIEI LUI AL. I. CUZA.UNNOU ÎNCEPUT PENTRU STATUL ROMÂN MODERN Muzeul de
Istorie „PaulPăltănea” Galați în parteneriat cu Liceul Teoretic „Sfânta Maria”
Galaţi văinvită vineri, 19 februarie 2016, ora 1300, la expunerea cu tema:

Afis-19-februarie-Sf

„SFÂRŞITUL DOMNIEI LUI AL. I. CUZA. UN NOUÎNCEPUT PENTRU STATUL ROMÂN MODERN”
susţinută de muzeograf Maria MagdalenaTuluş. Activitatea va releva aspecteimportante
privind abdicarea lui Cuza pusă la cale de „monstruoasa coaliţie” şiaducerea pe tron
a unui prinţ străin. Sub domnia lui Al. I. Cuza şi apoi subcea a lui Carol I de
Hohenzollern – Sigmaringen, România a cunoscut importanterealizări politice,
economice şi culturale care au transformat-o într-un stateuropean modern.Evenimentul
se va desfăşura la Muzeul „Casa Cuza Vodă”Galaţi (str. Al. I. Cuza, nr. 80).